Im człowiek bliższy Bogu, tym bliższy bliźnim. Podobnie jak promienie słońca, im bliższe słońca, tym bliższe siebie. Im ktoś bardziej korzeniami jest w Bogu, tym bliższy ludziom. Wtedy człowiek staje się płynny, nie nastawia kantów swojej wielkości, staje się bardziej miękki.

— Piotr Rostworowski OSB/EC —


Dziękujemy! Zapisy zakończyły się...

Przesyłamy link do podstrony, gdzie znajdziesz nasze, regularne newslettery oraz playlistę z konferencjami duchowymi o. Piotra Rostworowskiego OSB/EC.