15. edycja Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego 

i Upadłościowego INSO 2023

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 8 grudnia 2023 roku w Warszawie. Konferencja będzie skupiała się na tematyce "Przedsiębiorca w restrukturyzacji" i obejmie wiele interesujących paneli dyskusyjnych oraz inspirujących momentów.

Pierwsza część dnia będzie poświęcona 15. edycji Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego INSO 2023. Wydarzenie to będzie koncentrowało się na ważnych zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Wieczorem tego samego dnia, serdecznie zapraszamy na bankiet, który będzie doskonałą okazją do swobodnej wymiany opinii, wzajemnego dzielenia się doświadczeniem oraz nawiązywania nowych kontaktów. To także moment, w którym zostanie wręczona doroczna nagroda im. Maurycego Allerhanda, co stanowi centralny punkt naszego bankietu.

Piątek, 8 Grudnia, 2023

Kongres: 9:00-17:00
Bankiet: 19:00-1:00

Audytorium - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
- Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa


PIĘKNO Miejsce Wydarzeń
- Szpitalna 8a, 00-031 Warszawa

Bilety dostępne na stronie

Evenea
Najważniejsze elementy kongresu

Panel Praktyczny
poświęcony problematyce konieczności podwyższania efektywności postępowań restrukturyzacyjnych

Panel Regulacyjno/Legislacyjny
skupiający się na tematyce zbycia przedsiębiorstwa w restrukturyzacji - perspektywie krajowej i europejskiej

Panel Sędziowski
obejmujący kwestię postępowania restrukturyzacyjnego po zatwierdzeniu układ

Agenda


Godz. 9:00 – 9:05 
Otwarcie Kongresu


09:05 – 9:15
 
20 lat Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze – Mec. Paweł Kuglarz, Przedstawiciel Polski w Radzie (Council) INSOL Europe oraz Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. harmonizacji prawa upadłościowego

Panel Praktyczny

Godz. 09
:15 – 12:45

„Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstw, czyli jak poprawić skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych”

(moderator dyskusji Mariusz Grajda – członek Prezydium Sekcji INSO Instytut Allerhanda)

9:15 – 9:30

Mariusz Grajda  Partner Zarządzający MGW Corporate Consulting Group Wprowadzenie do dyskusji – Raport efektywności postępowań restrukturyzacyjnych

Paneliści:

 • Jerzy Sławek – Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny
 • SSR dr Piotr Stanisławiszyn Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Upadłości i Restrukturyzacji
 • Mec. Bartosz Sokół – Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny
 • Anna Markowska – Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Klientów Korporacyjnych mBank S.A.
 • Mec. Marzena Zalewska Dyrektor Pionu Prawnego PERN
 • Robert Fałkowski – Doradca Restrukturyzacyjny i Zrządzający Funduszem Distressed Assets Bejera Fund
 • Iwona Tywoniuk – Team Head w Departamencie kredytów Zwiększonego Ryzyka ING Polska
 • Magdalena Kasiarz – Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny w kancelarii EY Law
 • Matylda Stasiuk – Partner Zarządzający w Toogether Consulting
 • Joanna Korzeniewska – Radca Prawny, Dyrektor ds. Prawnych i Administracji w SPAR Sp. z o.o., wcześniej Dyrektor Pionu Prawnego w Grupie Piotr i Paweł Sp. z o.o.)

9:30 – 9:45

Część I - Przyczyny niesatysfakcjonującej efektywności postępowań restrukturyzacyjnych

Główne powody utrudniające zatwierdzenie układu oraz przyczyny braku wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – perspektywa doradców restrukturyzacyjnych

9:45 – 10:00

Czynniki ograniczające możliwość zatwierdzenia układu i jego wykonania z perspektywy sądu restrukturyzacyjnego

10:00 – 10:15

Perspektywa Instytucji Finansowych na problematykę niskiej efektywności postępowań restrukturyzacyjnych. Problematyka finansowania przedsiębiorstw w postępowaniu restrukturyzacyjnym

10:15 – 10:30

Ograniczenia praktyczne i ustawowe skutkujące utrudnieniami w zatwierdzeniu i wykonaniu układu z perspektywy Dłużnika

10:30 – 10:45

Kryzys psychologiczny lidera a efektywność procesu restrukturyzacyjnego

10:45 – 11:15

Dyskusja

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 11:40

Cześć II - Jak poprawić efektywność postępowań restrukturyzacyjnych (rekomendacje, postulaty de lege ferenda)

Postulaty de lege ferenda z perspektywy doradców restrukturyzacyjnych ułatwiających zawarcie i wykonanie układu

11:40 – 11:50

Wnioski do zmian legislacyjnych, regulacyjnych i dobrych praktyk ułatwiających proces naprawy i restrukturyzacji przedsiębiorstwa – perspektywa Instytucji Finansowych

11:50 – 12:00

Rekomendacje związane z możliwością skutecznego finansowania przedsiębiorstw w procesie naprawczym i restrukturyzacyjnym

12:00 – 12:10

Kilka uwag o potrzebie zmian na przedpolu restrukturyzacji

12:10 – 12:20

Rekomendacje związane z prowadzeniem praktycznych działań naprawczych skutkujących poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw w restrukturyzacji i w konsekwencji możliwością wykonania układu

12:20 – 13:00

Dyskusja

13:00 – 14:00

Lunch

Panel regulacyjny (legislacyjny)

Godz. 
14:00 – 15:30

„Zbycie przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Perspektywa krajowa oraz międzynarodowa”

(moderator dyskusji Mec. Karol Tatara – Wiceprzewodniczący Prezydium Sekcji INSO Instytut Allerhanda)

14:00 – 14:15

Mec. Karol Tatara  Wstęp do dyskusji

14:15 – 14:30

Sędzia Emil Szczepanik – Z-ca Dyrektora Departamentu Prawa Gospodarczego w Ministerstwie Sprawiedliwości – Perspektywa wdrożenia nowelizacji Prawa Restrukturyzacyjnego w szczególności w zakresie implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy co do losów sprzedaży przedsiębiorstwa w układzie likwidacyjnym ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej

14:30 – 14:45

Prof. Aleksander Witosz – zbycie przedsiębiorstwa w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności na podstawie art. 323 Prawa Restrukturyzacyjnego, w perspektywie ostatniej nowelizacji z 2021. Perspektywa prawno-porównawcza (USA, kraje europejskie)

14:45 – 15:30

Dyskusja

15:30 – 15:45

Przerwa kawowa

Panel Sędziowski

Godz. 15:45 – 16:45

„Układ ….. i co dalej?”

(moderator dyskusji Piotr Stanisławiszyn – Przewodniczący Prezydium Sekcji INSO Instytut Allerhanda

15:45 – 16:45

Dyskusja poświęcona problematyce czynności sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym po zawarciu układu

Paneliści:

 • SSR Gizela Jamróz (SR Gliwice)
 • SSR Łukasz Grzechnik (SR Warszawa)
 • SSR Łukasz Lipowicz (SR Poznań Stare Miasto)
 • SSR Katarzyna Arciszańska (SR Lublin Wschód)

16:45 – 17:00

Podsumowanie i zakończenie Kongresu - Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Karol Tatara

O Instytucie

INSO Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.


INSO
– Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda powstała w 2010 r. i zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym, szeroko osadzając je w kontekście ekonomicznym. Sekcja skupia teoretyków i praktyków powyższych dziedzin prawa, oraz promuje młodszych przedstawicieli zawodów prawniczych i ekonomicznych, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z prawem związanym z niewypłacalnością.


Prezydium Sekcji INSO:

Piotr Stanisławiszyn
– Przewodniczący
Karol Tatara
– Wiceprzewodniczący ds. Legislacji
Paweł Kuglarz
– Wiceprzewodniczący ds. Międzynarodowych
Marcin Kubiczek
– Wiceprzewodniczący ds. Edukacji i Szkoleń
Magdalena Pyzik-Waląg
– Wiceprzewodnicząca ds. Relacji z Instytucjami Finansowymi
Tomasz Musiał
– Członek Prezydium
Mariusz Grajda
– Członek Prezydium
Bartosz Sokół
– Członek Prezydium
Ivan Smanio
– Członek Prezydium
Radomir Szaraniec
– Skarbnik
Mateusz Kaliński
– Sekretarz

SPONSORZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

00 Dni
00 Godzin
00 Minut
00 Sekund