COACHING PLUS ŠKOLA

Najbolji način da postanete profesionalni coach

COACHING PLUS ŠKOLU vodi

Različite metodologije i pristupe u razvoju ljudi i organizacija učila je od mentora i učitelja iz regiona i inostranstva (Danska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Izrael, Indija, Španija, Argentina, Kanada, Holandija, Belgija).

Najčešće radi s menadžerima i preduzetnicima, liderima nevladinih i strukovnih organizacija i profesionalnim pomagačima. U oblasti edukacija i treninga najviše iskustva ima u upravljanju konfliktima, efikasnoj komunikaciji u različitim sistemima, razvoju lidera i snažnih timova. 

Veruje i prepoznaje da u ljudima postoji bogatstvo talenata koje mogu da nauče da koriste radi dostizanja poboljšane funkcionalnosti i snalažljivosti u bilo kojoj situaciji u profesionalnom i privatnom kontekstu.

Zalaže se da se coaching i mentorstvo prepoznaju kao sveobuhvatni pristupi i metode profesionalnog i ličnog razvoja, te dostizanja zadovoljavajućeg nivoa ličnog blagostanja.

U COACHING PLUS ŠKOLI dobijate

Polaznici će:

 • NAUČITI principe profesionalnog coachinga i pripremiti se za primenu u praksi
 • PRIMENITI etički pristup i visoke profesionalne standarde u radu s ljudima
 • RAZVITI profesionalne kompetencije coacha i mentora po EMCC okviru
 • DOBITI praktičnu obuku kroz učestvovanje u coaching sesijama u 3 uloge (kao coach, coachee i posmatrač) i održavanje sesija s klijentima
 • KORISTITI najefikasnije coaching modele
 • DOBITI podršku da razvijete vlastiti coaching pristup
 • SAZNATI kako da privučete coaching klijente
 • JAČATI samosvest, istraživati svoje vrednosti, uverenja, verovanja i identitete i naučiti da podržavate klijente na isti način
 • EFIKASNO UPRAVLJATI emocijama i voditi sebe i u tome podržavati klijente
 • VODITI klijente do uvida i učenja, uspešnog planiranja i ostvarivanja važnih ciljeva, donošenja odluka i rešenja problema
 • PRIPREMITI SE za sertifikaciju u Coaching PLUS školi i za akreditaciju u Evropskom savetu za mentorstvo i coaching (EMCC)

Coaching PLUS je škola u kojoj ćete naučiti profesionalni coaching po programu koji je kreiran po standardima Evropskog saveta za mentorstvo i coaching (EMCC), vodeće međunarodne strukovne organizacije koja je jedan od osnivača Globalne alijanse za coaching i mentorstvo.

COACHING PLUS ŠKOLA ukratko

Coaching PLUS škola sadrži teorijsko-metodološke jedinice, vežbe, demo coaching sesije, mentorske i supervizijske sesije.

Edukanti, pored angažovanog učešća na modulima, znanja i iskustva stiču kroz praksu, reflektivnu praksu i sopstveni coaching proces (lični rad).

Ukupan fond sati (nastava, praksa, priprema za akreditaciju) je 242.  

Nakon sertifikacije u školi, bićete spremni za pokretanje svoje coaching prakse ili početak rada kao interni coach u organizaciji. 

COACHING PLUS ŠKOLA je pravi izbor za vas ako

 • Želite da se na kvalitetan način pripremite za promenu karijere i posao profesionalnog coacha u svojoj privatnoj praksi ili internog coacha u organizaciji.
 • Već se bavite coachingom i mentorskim radom i želite da pohađate coaching školu, proširite znanja i pripremite se za profesionalnu akreditaciju.
 • U svom poslu vodite ljude i želite da pohađate edukaciju na kojoj ćete naučiti nove tehnike i alate koji vam mogu biti izuzetno korisni u radu sa zaposlenima i klijentima.
 • Razmišljate o novoj stepenici u profesionalnom i ličnom razvoju, želite da povećate ličnu funkcionalnost i snalažljivost, da efikasno komunicirate i gradite kvalitetne odnose u poslovnom i privatnom okruženju.

O COACHING PLUS ŠKOLI govore edukanti, sertifikovani coachevi
Edukacija se održava preko Zooma, interaktivna je i uključuje praktične vežbe u malim grupama i parovima, kao i coaching sesije u ulozi coacha, klijenta i posmatrača. 

Škola vam osigurava razvijanje svih kompetencija profesionalnog coacha po EMCC okviru i omogućava vam da stečena znanja odmah primenite u praksi.

PRIJAVITE SE ZA COACHING PLUS ŠKOLU


Nakon što se prijavite, dobićete sve detalje o školi, uključujući i cenu

@ Nataša Vukmirović 2023.