EKIM Quiz vilken typ av EKIM student är du?

Vilka är dina fallgropar och vilket sätt att studera kursen passar dig bäst?

Skriv ner den bokstav som bäst passar dig. Du kanske inte gillar något av alternativen - välj det som är närmast det som är sant för dig. Du kanske vill välja alla alternativ, välj ett (det spelar ingen roll). Fundera inte så mycket, ta det första som känns bra. Räkna sedan ihop ditt resultat med hjälp av vägledning nedan.

Det finns en tolkning av svaren längst ner på sidan.

1. Du lyssnar till en EKIM lärare på YouTube eller Facebook och du känner en våg av glädje och igenkännande.

Vilken av de följande reaktionerna beskriver ögonblicket efter upplevelsen.

A) Du känner ett överväldigande behov att äga lärarens alla böcker, kurser och träffa honom/henne

B) Vågen försvinner snabbt och du känner dig lite ledsen, avstängd och distanserad

C) Du tänker “Wow! Det vill jag ha mer av men hittar snabbt något fel som gör att du inte lyssnar mer.”

2. Vad beskriver dig bäst?

A) Jag har svårt att förlåta andra för deras idiotiska beteenden

B) Jag känner mig som en krutdurk, redo att explodera när som helst

C) Jag blir lätt uttråkad och rastlös

3. Du har beslutat dig för att göra dagens lektion. När du sätter dig ner för att göra den:

A) Får du en impuls att gå och shoppa och säger till dig själv att du kan göra lektionen senare

B) Du oroar dig för alla de sätt som du kan göra lektionen fel och misslyckas

C) Du blir trött och börjar dagdrömma och det är svårt att fokusera

4. En vän eller partner skulle beskriva dig:

A) “Du är förvirrad och oorganiserad.”

B) “Jag önskar att du kunde ta det lite lugnare.”

C) “Du oroar dig hela tiden.”

5. Vilken mening beskriver dig på en bra dag?

A) Utåtriktad och orädd.

B) Lättsam och lättsinnig

C) Grundad och säker

6. Du är på väg att börja studera kursen med en vän eller en grupp. Vilken av följande tankar är det mest troligt att du tänker?

A) Hoppas att vännen/gruppen är en tuff grupp som ställer höga krav.

B) Jag hoppas det inte blir för obekvämt.

C) Jag hoppas att de inte ber mig läsa eller säga något.

7. Du blir inbjuden till att studera EKIM tillsammans med andra. Vad är din första impuls?

A) Jag vet inte. Jag har så mycket att göra …

B) Ja! Inget kan hindra mig.

C) Jag måste bidra med något om jag ska studera med andra. Om jag inte bidrar kommer de att bli besvikna.

8. Vilken av följande slogans skulle stå på din t-shirt?

A) “Älskar Heliga möten.”

B) “Väntar på att bli imponerad.”

C) “Gör rätt sak.”

9. Du har följt en EKIM lärare i ungefär ett år. Vad är mest sannolikt att du upplever?

A) Om du inte kommer att lyckas med uppvaknandet, försöker du inte alls.

B) Du känner en underliggande tungsinthet och uppgivenhet

C) Det är din egen lärare, och du är ibland avundsjuk på de som står närmare läraren än vad du gör.

10. Din bästa vän skulle mest troligt beskriva dig som:

A) Tystlåten och tillbakadragen

B) Helt klar splittrat fokus, uppmärksamhetsspann som en mygga

C) Impulsiv

11. Vad beskriver bäst din historia kring att studera tillsammans med andra.

A) De flesta jag studerat med blir arg på mig

B) Jag har inte studerat så mycket med andra men de jag studerat med är smarta, framgångsrika och lyckade

C) Vilken historia? Jag verkar inte kunna komma i kontakt med andra för att studera något alls

12. Om du hade en Gyllene Regel skulle det vara:

A) Gör ingen illa

B) Allt är perfekt

C) Låt oss ha roligt

13. En EKIM vän bjuder in till att studera tillsammans men du känner dig inte inspirerad. Du:

A) Drar dig tillbaka och stöter bort vännen

B) Låter vännen läsa Kursen tillsammans med dig men checkar ut och hör inget

C) Blir arg och försvarar beslutet att inte studera tillsammans

14. Efter en helg med att ha studerat tillsammans kommer du mest troligt att känna dig:

A) Upplyft och social

B) Förlåtande och gott hopp om framtiden

C) Förankrad och ren

15. På något sätt hamnar du tillsammans med kollegor på ett möte med en grupp EKIM studenter. På ett par ögonblick tar en strålande glad student kontakt med dig. Du:

A) Funderar på hur länge studenten har läst Kursen och vilken lärare som påverkat mest.

B) Blir totalt självmedvetan. Du är ju trots allt här med kollegor.

C) Frågar studenten om ni kan studera tillsammans.

16. Din partner bekänner sig helt oväntat och plötsligt till en helt annan andlig inriktning. Efter den första chocken:

A) ringer du till en vän som älskar EKIM

B) går du till frysen - du vet att du lämnade ett paket glass där

C) går du igenom ditt interna filsystem för att hitta den korrekta reaktionen och agera i linje med den

17. Du har äntligen fått tag på en grupp som studerar EKIM. Vid mötet för första läsningen tillsammans:

A) tänker du “Är det detta jag har väntat på?"

B) känner du lättnad. Du är äntligen här!

C) skyndar du dig att läsa igenom texten före alla andra och väntar på att nästa tillfälle att studera tillsammans ska komma.

18. Du lyssnar på en föreläsning om EKIM och känner dig inspirerad att dela vidare budskapet. Du:

A) undrar om någon annan är inspirerad och att ni kanske kan samarbeta

B) funderar på gårdagens fotbollsmatch, vädret, mormor - vad som helst utom inspirationen

C) känner dig obekväm och påminner dig om att föreläsningen snart är över

19. Du inser att det är evigheter sedan du var inspirerad och glad, och inser att du har varit

A) Krävande och småaktig

B) Besatt av träning

C) Arg och irriterad

20. Din vän ger dig sina insikter om Kursen och du:

A) Bli irriterad på din väns oduglighet

B) Förstärker din upplevelse genom att berätta om dina underbara upplevelser

C) Har svårt att lyssna, oavsett hur insiktsfullt och givande det är


Upptäck vilken typ av EKIM student du är, vilket sätt att ta till dig Kursen som fungerar bäst och vilka fallgropar du kan uppleva.

Markera varje fråga och summera för att hitta din specifika kombination.

E – Eterisk

F – Fast

S – Splittrad

1. a)E b)S c)F

2. a)F b)E c)S

3. a)E b)F c)S

4. a) S b)E c)F

5. a) E b)S c)F

6. a) E b)S c)F

7. a )S b)E c)F

8. a) E b)S c)F

9. a)F b )S c)E

10. a)F b)S c)E

11. a)E b)F c)S

12. a)F b)E c)S

13. a)F b)S c)E

14. a)S b)E c)F

15. a)S b)F c)E

16. a)E b)S c)F

17. a)F b)S c)E

18. a)E b)F c)S

19. a)F b)S c)E

20. a)F b)E c)S

Var och en har sin kombination av de tre sätten att försvara sig mot Kursen. Den du har mest av är den dominanta. Den du har minst av är de försvar du använder i sista hand. Syftet med Quiz:en är att bli medveten om hur du lurar dig själv att inte göra Kursen och ha möjlighet att överlämna det till Helige Ande för att ta emot Helige Andes vägledning ut ur villfarelsen.


Eterisk

Du har mycket känslor och låter dina känslor styra dig. Känslor känns överväldigande och mycket sanna. Du tar lätt till dig distraktioner, blir snabbt inspirerad och släpper lika snabbt inspirationen för något annat. Du är impulsiv och upplever att rutiner och disciplin fängslar dig. Du får energi av att vara med andra människor. Du går gärna all in och ställer höga krav på dig själv. Du vill vara speciell och tycker om att äga både saker och människor. Du upplever ofta utanförskap och att andra attackerar dig. Du vill att allt ska vara perfekt och du är den som vet vad perfekt är. Du har lätt för att bli arg. Du tar beslut i ögonblicket utan särskilt mycket eftertanke och är snabb på att hitta lösningar. Du kan vara självupptagen.

Fallgropar är distraktioner, impulsivitet, vrede och se andra som om de attackerar dig.

För dig är det bra att börja med Handledning för Lärare då den är en överblick över hela kursen och du får begreppsförklaringar. Det kan också vara av värde att praktisera förlåtelse varje gång du låtit distrahera dig bort från Kursen och se på distraktionen med Helige Ande. Du kan ha stor glädje av att studera i grupp då du blommar ut i sociala sammanhang.

Med många E poäng har du möjlighet, som mogen E (praktiserar ständig förlåtelse) att vara en inspirerande facilitator av EKIM grupp.


Fast

Du gillar principer, struktur och rutiner. Disciplin är ditt andra namn. Du kan vara dömande och kritisk om du upplever att det du tror på är hotat. Du ser både dig själv och andra som idioter. Du är rädd att göra fel och att misslyckas. Det känns säkrast att göra som du alltid gjort, tänka som du alltid gjort och känna som du alltid gjort. Att utmana komfortzonen är inte din grej. Du förutser alla hemskheter som kan hända i förebyggande syfte så du kan undvika katastrof. Du vill göra rätt och bidrar i syfte att vara rätt och göra rätt för dig, sällan för att du är inspirerad. Du vill lyckas och ser du inte att du kan lyckas är det inte värt att försöka. Du vill inte ta plats och synas, håller dig gärna i bakgrunden. För dig är det viktigt att vara nära de som du ser som lyckade. Du ser dig själv som en räddare som ser till att andra inte blir skadade. Du har inga problem att dra dig undan, ignorera eller stöta bort andra - de är ju idioter (eller så är det du som är idioten). Du tycker om att känna dig grundad, klar och ren. Du är självmedveten och har protokoll för varje omständighet hur man ska reagera och bete sig. Du har höga förväntningar och blir lätt besviken och lämnar då sammanhanget.

Fallgropar: att döma ut Kursen för det verkar omöjligt att vakna upp på det sätt som du vet att det ska vara, att lämna kursen för du blir besviken, att lämna grupper för att de inte motsvarar dina förväntningar.

Du kan ha glädje av att se när du tror att du vet vad uppvaknandet är, besvikelser och förväntningar och överlämna de till Helige Ande och se på de omständigheterna med Helige Ande.

Arbetsboken är ett bra ställe att börja. Gör lektionerna exakt som det står i Kursen, tro inte att du vet hur de ska göras, kännas eller vad resultatet ska bli.

Med många F poäng har du möjlighet, som mogen F (praktiserar ständig förlåtelse) att vara en stabiliserande facilitator av EKIM grupper. Du är den som håller rutinerna, ett föredömligt exempel på disciplin och stabilitet.


Splittrad

Du upplever sig ofta snabbt övergående inspirerad till nedstämdhet, utcheckad och distanserad. Det är som om glädjen bara upplöses i tomma intet. Du behöver hela tiden nytt för att inte känna dig uttråkad och rastlös. Du flyr lätt in i dagdrömmar, du älskar att dagdrömma och fantisera. Där trivs du bäst, i din egen lilla värld. Du blir lätt trött, förvirrad och oorganiserad och fattar inte varför. Du vill att livet ska vara bekvämt och lättsamt. Du vill inte ta beslut, och du vill att andra ska imponera på dig för att engagera dig. Du vill ha roligt, annars är det ju ingen idé! När dina förväntningar inte infrias checkar du ut och går in i dina dagdrömmar. Du tröstäter gärna. Du känner dig lättad när andra gör jobbet och vill dagdrömma eller tröstäta om ansvaret ligger på dig. Likväl som du tröstäter kan du bli besatt av träning, kosttillskott, sjukdom eller annat kopplat till kroppen bara det förleder dig från beslut och ansvar.

Fallgropar: att dagdrömma, tröstäta, vara besatt av träning. Det kan hjälpa att se på dagdrömmar, tröstätande och träning med Helige Ande och följa Hans vägledning. Helige Ande kan använda dagdrömmar, tröstätande och träning för att visa dig vägen Hem.

Du har stor glädje av att studera med en grupp som gör jobbet och du får lyssna och ta del av deras upplevelser. För dig spelar det ingen roll om du börjar med textboken, arbetsboken eller Handledning för Lärare.

Med många S poäng har du möjlighet, som mogen S (praktiserar ständig förlåtelse) att vara en visionär student i EKIM grupper. Du är den som läser skriptet i dina dagdrömmar och kan förmedla visioner som Helige Ande visar dig.

Ett exempel

Efter att ha svarat på frågorna och räknat samman resultatet visade det sig att jag hade E 9, F 7 och S 4.

Det betyder att jag i första hand behöver träna på att veta att mina känslor inte är sanna, att jag lätt distraherar mig, lätt blir arg och lätt faller för impulser. Jag behöver struktur och som tur är har jag 7 F som ger mig stabilitet och struktur. I sista hand kommer egot att använda mat som tröst, dagdrömmar och jag blir lätt besatt av träning. Det hjälper mig att vara uppmärksam på dessa fallgropar och se på dem med Helige Ande.

Jag ser också att jag kan tjäna Helige Ande som facilitator av grupper.