När du anmäler din e-postadress får du regelbundna e-postutskick från oss. Du kan när som helst ta bort dig från listan. 

Vår mission är att bidra till ökad friskspridning hos dig som individ och i samhället i stort. Vårt hälsobudskap utgår från ett unikt funktionsmedicinskt perspektiv där livsstilsmedicinen är grunden. Vi erbjuder kurser, böcker, artiklar och tips med inriktning på naturlig hälsa.