Kvantförlåtelse och X-Men - days of future past del 2 kl 9 den  3 juni 2023

Vi läser ur kapitel 12 och 13 ur Kvantförlåtelse och ser X-Men - days of future past.

Nyckelteman

  • Hela gammalt hat

  • Att släppa kontrollen

  • Livslögner

Film

X-Men är mutanter, en underart av människan, som är födda med övermänskliga krafter. De slåss för fred och lika värde mellan människor och mutanter i en värld där fanatism är starkt utbredd. De leds av professor Charles Xavier, en kraftfull telepatisk mutant som kan läsa och kontrollera andra sinnen. Charles ärkefiende är Erik Lehnsherr (Magneto), en mäktig mutant som har förmågan att kontrollera magnetiska fält. Charles och Eriks uppfattning om relationen mellan mutanter och människor är helt motsatta. Charles arbetar för fred och förståelse mellan mutanter och människor medan Eriks uppfattning är att människor är ett hot och han har ett aggressivt förhållningssätt gentemot dem trots detta, har han ibland arbetat tillsammans med X-Men.

År 1973 släpptes vaktrobotar ut i världen. De skapades för att döda mutanter. Programmet med vaktrobotar utvecklades av Dr. Boliver Trask som i början av 70-talet var en av de ledande vapenutvecklarna. Han hade i hemlighet börjat att experimentera med mutanter genom att använda deras förmåga för att utveckla sin egen forskning. En av mutanterna upptäckte vad han höll på med. Denna mutant hade förmågan att förvandla sig till vem hon ville. Hennes namn var Raven. Hon jagade Trask över hela världen, och på Paris Fredskonferens 1973 hittade hon honom och dödade honom. Men att döda Trask hade inte den effekt som hon förväntade sig, det övertygade bara USA:s regering att de hade behov av hans program. De tillfångatog Raven och torterade henne samt gjorde experiment på henne. I hennes DNA hittade de hemligheten till möjligheten att förvandla sig, vilket gav dem den nyckel de behövde för att skapa vakter som de kunde anpassa till alla olika krafter som mutanterna hade. Under de kommande femtio åren dödade vaktrobotar mängder av mutanter och dessutom även människor som försökte försvara dem. Allt startade den dagen 1973 när Raven dödade Trask. Det var även den dagen hon blev känd som Mystique.

En av X-männen, Logan (Wolverine), sänds tillbaka till år 1973. Hans specifika uppgift är att hitta och försöka upprätta fred mellan Charles och Erik som vid det tillfället är ärkefiender. Deras samarbete är avgörande för att förhindra mutanten Raven (Mystique) från att döda Dr. Trask, vilket kommer att ge en dominoeffekt som resulterar i årtionden av krig.

Att rädda världen är till synes Logans, Charles och Eriks uppdrag. Deras verkliga uppdrag är dock i form av ett djupare inre arbete att släppa på kontroll och att uppleva en Sann Förlåtelse.