Gratis kartläggning

Här får du prova på hur skriftlig coaching går till och hur det känns.

Alla coaching samarbeten börjar med en kartläggning. Du förbinder dig inte till något genom att göra denna. Mer info hittar du i själva kartläggningen.