Wesprzyj nas comiesięczną darowizną:

Wesprzyj nas jednorazową darowizną:

Decydując się na wsparcie Fundacji Kopacze-Diggers jednorazową lub comiesięczną wpłatą akceptujesz Politykę Prywatności --->

1. Polityka prywatności obowiązująca od 1 maja 2023 roku | Fundacja Kopacze-Diggers z siedzibą w Warszawie, 00-667 przy ul. Nowoursynowskiej 139/14, jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Twoje dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane oraz czy i komu je udostępniamy. | 2. Sposoby przetwarzania danych osobowych Przetwarzane Fundacje Kopacze-Diggers dane osobowe przechowujemy głównie w formie elektronicznej, przede wszystkim na wynajętym serwerach, a także na laptopach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem systemów Mailerlite, Stripe, poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Nieliczne dane przechowujemy w formie papierowej. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001. | Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe, są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą same wprowadziłyśmy. | 3. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych | Jeśli zostawiasz swoje dane kontaktowe w formularzu: Zbieramy Twój adres e-mail oraz dane osobowe (imię i nazwisko) i zaimki w celach wysyłki newslettera i fundraisingowych, i przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Twój adres e-mail, imię i zaimki przechowywane są w bazie kontaktów Fundacji Kopacze-Diggers w systemie Mailerlite, do których dostęp w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mają jedynie osoby zarządzające Fundacją. | Adres e-mail przechowujemy do momentu otrzymania od Ciebie sprzeciwu na adres: [email protected]. | Jeśli jesteś osobą korzystającą z naszych działań, biorącą udział w wydarzeniach przez nas wspieranych: | Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy. Celem przetwarzania danych jest możliwość kontaktu w sprawie twojego pobytu w naszym miejscu, organizowanych przez nas wydarzeń i aktywności edukacyjnych, informowanie cie o odbywających się u nas wydarzeniach organizowanych przez zaprzyjaźnione z nami grupy. | Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. ze względu na uzasadniony interes administratora. | Twoje dane przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyło się wydarzenie. | Jeśli przekazujesz nam darowiznę: | W celu finansowego wsparcia Fundacji Kopacze-Diggers możesz przekazać darowiznę poprzez system Stripe (w formie PayU, Blik etc.) lub przelewem na rachunek bankowy. | W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit.c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego. Twój adres e-mail, imię i zaimki przechowywane są w bazie kontaktów Fundacji Kopacze-Diggers w systemie Mailerlite, do których dostęp w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mają jedynie osoby zarządzające Fundacją. | Dane otrzymane w przelewie możemy wykorzystywać do wysyłki podziękowań za wpłatę i innych informacji dotyczących wpłaty. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij nam sprzeciw na adres [email protected] | W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu Stripe zbieramy, w zależności od wybranego przez ciebie sposobu wpłaty: imię i nazwisko, adres mailowy, kwota darowizny, i/lub adres do doręczęń i/lub numer telefonu oraz dane przekazane nam przez bank. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Podanie obowiązkowych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Twój adres e-mail, imię i zaimki przechowywane są w bazie kontaktów Fundacji Kopacze-Diggers w systemie Mailerlite, do których dostęp w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mają jedynie osoby zarządzające Fundacją. | Dane obowiązkowe możemy wykorzystywać do obsługi darowizny, w tym wysyłki podziękowań za wpłatę i innych informacji dotyczących wpłaty. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij nam sprzeciw na adres [email protected] | Do Twoich danych dostęp mają osoby członkowskie zarządu Fundacji w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także bank, system Stripe, firma obsługującą naszą administrację oraz biuro księgowe PRONGO.PL na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. | Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym została przez nas odnotowana ostatnia wpłata. | 4. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych. | Posiadasz prawo do: a) żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzały Twoje dane na postawie uzasadnionego interesu, c) w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. | 5. Pozostałe informacje Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych działań Fundacji Kopacze-Diggers. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.