Ekosistem yaklaşımı altında
Su Ürünleri Yetiştiriciliği için

İmar, Yer Seçimi ve Alan Yönetimi