Kocham Polskę 2024

Pokaż, że kochasz Polskę. Weź udział w tegorocznej edycji!

Temat tegorocznej kampanii


W tym roku sztandarowa akcja Młodzieży Wszechpolskiej – „Kocham Polskę” porusza tematykę naszej fIagi narodowe i szacunku do niej. Warto dzisiaj przypomnieć jej symboIikę. Polska flaga państwowa, ukształtowana przez stulecia od czasów średniowiecza, złożona jest z dwóch pasów poziomych: białego i czerwonego, a zatem zgodnie z prawidłami heraldycznymi – odnosi się do barw godła państwowego - białego orła w czerwonym polu. Pas górny – biały – oznacza białego orła zaś pas dolny – czerwony – pole tarczy herbowej.

Biały kolor symbolizuje czystość, niewinność i pokój, natomiast czerwony symbolizuje odwagę, męstwo i siłę. Kolor czerwony ma również historyczne znaczenie dla Polski, jako barwa używana w herbach polskich rodów szlacheckich. Przez wieki polska flaga była symbolem walki o niepodległość i suwerenność. W czasach zaborów, kiedy Polska nie istniała jako niezależne państwo, używanie polskiej flagi było wyrazem protestu i sprzeciwu wobec okupantów.

Chcesz działać razem z nami?