Administratorem danych osobowych jest: Ida Radecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ida Radecka, NIP 6751753884. Adres e-mail: [email protected]

Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności – zakładki Newsletter.