Varför Mitt Företagsår?


Att analysera ditt företagande, hitta rätt fokus, fundera på dina målsättningar och skriva ner detta hjälper dig att utvecklas som företagare – oavsett om du är 
ny som företagare eller har drivit ditt företag i flera år.

Att ge året ett ordentligt avslut gör att du känner dig lugnare och tryggare i var du är idag och vart du är påväg. Att sedan följa upp med att planera och sätta mål för det kommande året är ett bra sätt att börja ditt nya företagsår – inspirerad och motiverad!

Mitt Företagsår – en tillbakablick låter dig reflektera över det gångna företagsåret och du får en överblick av din verksamhet och hur det går.

Mitt Företagsår – mål och planer ser till att du planerar och skapar förutsättningarna för ett nytt bra företagsår!

→ Tillbakablicken består av tre moduler på totalt 20 sidor:

1. Företagsåret – hur blev det?
2. Koll på läget – se över ekonomi, kunder, marknadsföring etc
3. Stäng året – vilka lärdomar tar du med dig till det nya året?

→ Mål och planer består av fyra moduler samt uppföljning på totalt 28 sidor:

1. Vision för året – hur vill du att året ska bli?
2. Koll på läget – gör en plan för ekonomi, kunder, marknadsföring etc
3. Utveckling – dags att jobba smartare
4. Målsättningar – vad vill du uppnå i år?
Samt uppföljning med kvartalskoll, halvårskoll och höstplanering.