Självutvärdering av ditt ledarskap


Mer Catrin och om Servant leadership

Catrin Keskitalo är arbetsmiljökonsulten som jobbar för mångfald och inkludering, för att ta ditt företag mot intern social hållbarhet. Det kommer ge dig välmående team som jobbar tillsammans mot ert gemensamma mål i samskapande mellan alla i företaget ledning och anställda. Det blir lättare att rekrytera, behålla kompetens och även minskad sjukfrånvaro - men mest av allt kommer alla inom företaget trivas och skapa ett gott rykte för företaget! 

Servant leadership är en teori som Peter Northouse, professor sedan 30 år inom ledarskap på Michigan University, presenterade i boken "Leadership, theroy and practice". Den bygger på beteenden hos ledaren, dvs. något alla kan lära sig. Men det främsta med teorin är att ledaren jobbar för att tjäna sina anställda, hjälpa dem, stötta dem och utveckla dem för att nå deras gemensamma mål, organisationens mål men även nå samhällets mål. Läs gärna mer här ➡️ "Vill du inte bli en bättre ledare, sluta vara ledare idag!"

Självutvärderingen för uppskattade ledarskapsbeteenden ska hjälpa dig att se vilka beteenden du har idag, och vilka beteenden du behöver jobba mer med, för ledare och anställda behöver jobba tillsammans för den sociala hållbarheten. Så signa upp dig och ta del av guiden nu - och berätta gärna hur du uppfattade självutvärderingen. 

På återhörande!
Catrin Keskitalo, arbetsmiljökonsult med fokus på social hållbarhet 


Catrin Keskitalo

Arbetsmiljökonsult 

Org. nr 559366-9608