Polityka prywatności Stowarzyszenia Techników Cukrowników

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy sposobu, w jaki Stowarzyszenie Techników Cukrowników, z siedzibą przy pl. Dąbrowskiego 3, 00-057 Warszawa (dalej: "Administrator"), przetwarza dane osobowe uczestników naszych konferencji.

2. Podstawy prawne

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO.

3. Zakres i cel przetwarzania danych

  • Dane zbierane: Przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, funkcja, adres mailowy, numer telefonu.
  • Cel przetwarzania: Dane są przetwarzane w celu organizacji i realizacji uczestnictwa w konferencjach.

4. Odbiorcy danych

  • Udostępnianie danych: Dane mogą być udostępniane pracownikom Stowarzyszenia oraz podmiotom wspierającym organizację konferencji, w tym dostawcom usług hotelowych i logistycznych.

5. Marketing bezpośredni

  • Przechowywanie danych kontaktowych: Przechowujemy podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

  • Prawa użytkowników: Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.

7. Skargi

  • Wniesienie skargi: Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.

8. Transfer danych międzynarodowy

  • Transfer za granicę: Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług jak MailerLite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności dostawców tych usług, dostępny na jego stronie internetowej: UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
    MailerLite może przechowywać część danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże dane przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  • Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji: Nie podejmujemy czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, w odniesieniu do danych osobowych.

10. Polityka cookies

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony (smartfonie, komputerze, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania z niniejszej strony i jej podstron. Pliki cookies umożliwiają: tworzenie statystyk; zapewnienie prawidłowego działania strony. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie okna z tą informacją są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI. Użytkownik strony zawsze może wycofać swoją zgodę poprzez usunięcie plików cookies oraz wprowadzenie zmian w ustawieniach tych plików w przeglądarce na własnym urządzeniu. Administrator jednak informuje, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony i upośledzać jej funkcjonalności. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

11. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected].


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  i publikację wizerunku

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanej konferencji.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Techników Cukrowników, pl. Dąbrowskiego 3, 00-057 Warszawa, e-mail: [email protected].
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konferencji (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO oraz realizacja zgłoszenia na konferencję).


Uczestnik oświadcza, że:

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji i realizacji konferencji oraz publikacji w wydawnictwach, social mediach i na stronie internetowej wydarzeń realizowanych przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników.

- wyraża zgodę na zamieszczenie przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach podczas XXXV Konferencji Techniczno-Surowcowej w dniach 23-24 maja 2024 r. w wydawnictwach, social mediach i na stronie internetowej www.stc.pl w celu publikacji inicjatyw i wydarzeń realizowanych przez Stowarzyszenie. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

Klauzula informacyjna RODO

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanej konferencji. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Techników Cukrowników, pl. Dąbrowskiego 3, 00-057 Warszawa, e-mail: [email protected].

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konferencji (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO oraz realizacja zgłoszenia na konferencję). 

4. Będziemy przetwarzać następującą kategorię Pani/Pana danych : Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, email, telefon).

5. W celach niezbędnych dla właściwej organizacji udziału w konferencji przekazane dane osobowe będą udostępniane takim odbiorcom, jak: nasi pracownicy, podmioty wspierające, m.in. obsługa finansowa, usługi hotelowe, usługi logistyczne. 

6. Wasze podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług jak MailerLite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności dostawców tych usług, dostępny na jego stronie internetowej: UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
MailerLite może przechowywać część danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże dane przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej.

10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały o profilowaniu.