Pozostały czas na zgłoszenie:

00 Dni
00 Godziny
00 Minut
00 Sekund

Dlaczego warto wziąć udział?

Dowiedź się co możesz zyskać.

Edukacja 

Poznaj elementy pedagogiki Marii Montessori i kształć  w sposób przyjemny, kreatywny i użyteczny.

Dostęp do materiałów

Zyskaj mnóstwo inspiracji oraz nowe materiały do pracy z dziećmi.

Rozwój

Poszerzaj własne kompetencji w sposób innowacyjny i kreatywny.


Przykładowe zadania do wykonania

Pytania i odpowiedzi

Projekt ma na celu przedstawienie oraz wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori. Projekt trwa 10 miesięcy i obejmuje 4 tematy do przedstawienia (wiosna, lato, jesień, zima). Materiały zajęciowe dotyczące poszczególnych tematów dostarczane są do każdej placówki biorącej udział w projekcie. Nauczyciel po otrzymaniu materiałów próbuje przedstawić dany temat i zamieszcza zdjęcia realizacji na zamkniętej grupie FB (do 5 dnia kolejnego miesiąca). Po wypełnieniu krótkiej ankiety ewaluacyjnej projektu, uczestnicy otrzymują certyfikaty, dyplomy dla dzieci i placówki w formie pdf oraz nagrody dla wyróżnionych realizacji. Mogą Państwo zrealizować 1,2 zadania bądź wszystkie z wysłanych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci. Wymogiem jest min. 1 zadanie z każdego scenariusza.

W projekcie mogą wziąć dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym. szkoły specjalne, szkoły integracyjne.

Aby wziąć udział w projekcie prosimy zgłosić placówkę w formularzu zgłoszeniowym oraz dołączyć do grupy na Facebooku (link poniżej). Następnie pobrać i wywiesić plakat dotyczący projektu w celu potwierdzenia uczestnictwa w projekcie oraz zebrać od rodziców zgody na udział w projekcie (wzór dostępny w plikach grupy).

Projekt trwa od 1 września 2023 do 21 czerwca 2024.

Organizatorem projektu jest BabyPoint - https://babypoint.pl/.

Materiały będziemy wysyłać na maila, który zostanie podany w formularzu. Będą to materiały w formie PDF.