Saznajte koji ste tip komunikatora i nadogradite svoje veštine komunikacije kako biste lakše i brže postizali i lične i poslovne ciljeve.


Ukoliko vam se dešava da:

◾ Mislite da ste dobro razumeli šta se traži od vas, ali se često ispostavlja da ste pogrešili

◾ Naporno vam je da pojedine osobe ispratite dok govore i često se "isključujete"

◾ Postajete frustrirani kada pričate sa ljudima koji prebrzo / presporo govore

◾ Pojedinim zaposlenima (ili vama samima) treba mnogo više vremena za određene zadatke nego drugima

◾ Na radnom mestu osećate anksioznost

◾ Šef ili kolege viču na vas ili vi na njih

◾ Čini vam se da vas kolege i nadređeni ne razumeju i/ili ne cene dovoljno

◾ Ne uspevate da iskomunicirate svoje ideje, namere i preference

◾ Često se raspravljate

◾ Osećate da nemate dovoljno uticaja kod zaposlenih koji su vam podređeni


...moguće je da određeni problemi u komunikaciji stoje na putu vašeg ličnog i profesionalnog razvoja.


Veliki deo uspeha, kako na poslovnom, tako i na ličnom planu zavisi od kvaliteta KOMUNIKACIJE sa ljudima u našem životu. 

Što se bolje razumemo sa svojim sagovornicima, prijatnije nam je na random mestu i lakše i brže dolazimo do rezultata kojima težimo.


U radionici PUTOKAZ imate priliku da se intimnije upoznate sa "tajnama" komunikacije na nivou koji prevazilazi uobičajene savete o aktivnom slušanju i asertivnom izražavanju.

Naučićete sve o 3 različita tipa komunikacije (vizuelni, auditivni i kinestetički) koji određuju primarni način na koji primamo i “odašiljemo” informacije.

Razumevanje ovih, različitih tipova komunikacije i ALATI uz pomoć kojih ćete ih prepoznati i prilagoditi SVOJ NAČIN u skladu sa ciljevima, omogućiće vam da unapredite ovu veštinu i kao rezultat postignete da:

▶ Vam drugi vam prilaze i pitaju za savet i mišljenje
▶ Volite da dolazite na posao jer se sa svima lepo slažete i dogovarate na obostrano zadovoljstvo
▶ Vam se zahvaljujući vašim novostečenim veštinama poboljšava prodaja/produktivnost/profit
▶ Nadređeni počinju da obraćaju više pažnje na vas, a vama je lakše da sa njima razgovarate (i kao rezultat vam se smeši povišica i/ili napredak u karijeri)

Branislava Majstorović

15 godina iskustva na visokim pozicijama - kao menadžer/direktor marketinga, i prodaje, u internacionalnim kompanijama omogućilo mi je da se intimno upoznam sa problemima u komunikaciji i načinima za njihovo prevazilaženje u radnom okruženju.


Ali to je bio tek početak.


Kao master NLP Trener i Coach, član Svetske NLP asocijacije, Reiki practitioner i suosnivačica MYND centra za razvoj ljudskih potencijala (kroz čije
edukacije je do sada prošlo više od 1,500 ljudi,) jasno mi je da efektivna komunikacija predstavlja ključ za unapređenje karijere, ali i odnosa i uspeha na ličnom planu.

Anja Tomić

Kao i Branislava, ja sam internacionalni master NLP Trener i Coach, član Svetske NLP asocijacije, majstor Reikija i čest govornik na konferencijama. Već godinama uspešno podržavam stotine ljudi kako kroz individualni i grupni coaching rad, tako i kao trener međunarodno sertifikovanih NLP edukacija.

Kao jedna od osnivačica Mynd centra za razvoj ljudskih potencijala takođe sam i autor velikog broja treninga i radionica koji se bave različitim temamasa ciljem razvoja jjudi, timova i kompanija - među kojima komunikacija zauzima posebno mesto

Upravo zbog uloge i značaja koji efikasno razumevanje sagovornika i svesna komunikacija imaju u profesionalnom i ličnom životu pojedinaca, kroz radionicu PUTOKAZ poklanjamo vam znanje i alate da ove veštine unapredite!Ne propustite priliku i