Naučite kako da razumete i druge i sebe BOLJE, kako biste:

▶ Imali bolje odnose sa kolegama, zaposlenima i nadređenima, ali i sa bliskim osobama u privatnom životu
▶ Bili efikasniji i produktivniji
▶ Brže i lakše postizali svoje ciljeve


Veliki deo našeg uspeha, kako na poslovnom, tako i na ličnom planu zavisi od kvaliteta KOMUNIKACIJE sa ljudima u našem životu. Što se bolje razumemo sa svojim sagovornicima, prijatnije nam je na random mestu i lakše i brže dolazimo do rezultata kojima težimo.

Međutim, ukoliko vam se dešava da:

◾ Ste mislili da ste dobro razumeli šta se traži od vas, ali se ispostavilo da ste pogrešili

◾ Vam je teško da pojedine osobe ispratite dok govore

◾ Postajete frustrirani kada pričate sa ljudima koji brzo / sporo govore

◾ Pojedinim zaposlenima (ili vama samima) treba mnogo više vremena za određene zadatke nego drugima

◾ Na radnom mestu osećate anksioznost

◾ Šef ili kolege viču na vas ili vi na njih

◾ Čini vam se da vas kolege i nadređeni ne razumeju i/ili ne cene dovoljno

◾ Ne uspevate da iskomunicirate svoje ideje, namere i preference

◾ Često se raspravljate

◾ Osećate da nemate dovoljno uticaja kod zaposlenih koji su vam podređeni

Velike su šanse da određeni problemi u komunikaciji stoje na putu vašeg ličnog i profesionalnog razvoja.

U radionici PUTOKAZ naučićete sve o 3 različita tipa komunikacije koji određuju primarni način na koji primamo i “odašiljemo” informacije.

Razumevanje različitih tipova komunikacije i ALATI uz pomoć kojih ćete ih prepoznavati i prilagođavati svoj način u skladu sa ciljevima, omogućiće vam da unapredite ovu veštinu i kao rezultat postignete:

Veće zadovoljstvo na radnom mestu


Više uspeha


Bolje međuljudske odnose


Branislava Majstorović

15 godina iskustva na visokim pozicijama - kao menadžer/direktor marketinga, i prodaje, u internacionalnim kompanijama omogućilo mi je da se intimno upoznam sa problemima u komunikaciji i načinima za njihovo prevazilaženje u radnom okruženju.


Ali to je bio tek početak.


Kao master NLP Trener i Coach, član Svetske NLP asocijacije, Reiki practitioner i suosnivačica MYND centra za razvoj ljudskih potencijala (kroz čije
edukacije je do sada prošlo više od 1,500 ljudi,) jasno mi je da efektivna komunikacija predstavlja ključ za unapređenje karijere, ali i odnosa i uspeha na ličnom planu.

Anja Tomić

Kao i Branislava, ja sam internacionalni master NLP Trener i Coach, član Svetske NLP asocijacije, majstor Reikija i čest govornik na konferencijama. Već godinama uspešno podržavam stotine ljudi kako kroz individualni i grupni coaching rad, tako i kao trener međunarodno sertifikovanih NLP edukacija.

Kao jedna od osnivačica Mynd centra za razvoj ljudskih potencijala takođe sam i autor velikog broja treninga i radionica koji se bave različitim temamasa ciljem razvoja jjudi, timova i kompanija - među kojima komunikacija zauzima posebno mesto

Upravo zbog uloge i značaja koji efikasno razumevanje sagovornika i svesna komunikacija imaju u profesionalnom i ličnom životu pojedinaca, kroz radionicu PUTOKAZ poklanjamo vam znanje i alate da ove veštine unapredite!Ne propustite priliku i