Schema

Fredag Vi träffas via zoom kl 18 och har introduktion, presentation av deltagare, intention för träningslägret och inledande föreläsning om att träna andliga muskler, stretching och metoden för helgen.

Lördag startar vi kl 9 med film som ger oss en upplevelse kursens syn på temat. Efter filmen samlar vi upp frågeställningar, på det följer läsning av En Kurs I Mirakler. Vi är klara kl 17.

Söndag börjar vi kl 9 med Veckans Mirakler, sedan frågor och svar om EKIM. Efter det tränar vi metoden. Vi avslutar kl 17.

Veckan efter kommer vi att ha en timmes uppsamling (på en tid som vi kommer överens om) för frågor och svar.

Var?

Vi ses via zoom. Du får zoomlänken vid anmälan. Om du missar? Du får alla föreläsningar inspelade via mejl så du har kvar all information.

Pris

Rekommenderat pris för deltagande online är 1000kr. Vill du betala mer kan du betala 1500kr. Vill du betala mindre så betalar du 750kr, vill du betala något annat - klicka på kontakt högst upp och ge mig ett förslag ;) 

Tidigare deltagare

Du har specialpris! Så du kan gå många gånger och betalar bara 300kr för hela helgen.

Nästa träningsläger

Inte fastställt ännu.

Vi ses via zoom

Vi ses via zoom, du får länk i välkomstmejlet. 

Du får metoder

Du får metoder som är lätta och fria att använda. Många av dem är digitala. 

Dator

Det fungerar bäst att vara med via dator då vi kommer att använda digitala verktyg som är anpassade för dator mer än platta..