Schema

Fredag Vi träffas via zoom kl 12 för lunchwebbinar om dramatriangeln (spelas in så du kan se det senare).

Kl 18 har vi introduktion, presentation av deltagare, intention för träningslägret och inledande föreläsning om att träna andliga muskler, stretching och metoden flödesskrivning. Vi har ett praktiskt moment där vi tränar på att se vår ingång i dramatriangeln. Är du offret, räddaren eller förövaren? Kl 20 avslutar vi med Altarsession med tacksamheter.

Lördag startar vi kl 9 med film som ger oss en upplevelse av friheten bortom offermentalitet fram till kl 12. Kl 13 samlar vi upp frågeställningar, på det följer läsning av En Kurs I Mirakler. 

Efter middagen får du en föreläsning om vikten av att kultivera den delen av dig som observerar samt träning i flödesskrivning. Vi avslutar med Altarsesseion och tacksamheter kl 20.

Söndag börjar vi kl 9 med Veckans Mirakler, sedan frågor och svar om EKIM. Efter det ser vi film. Vi avslutar kl 17.

Veckan efter kommer vi att ha en timmes uppsamling (på en tid som vi kommer överens om) för frågor och svar.

Var?

Vi ses via zoom. Du får zoomlänken vid anmälan. Eller i verkliga livet: https://subscribepage.io/provbo

Om jag missar?

Du får alla föreläsningar inspelade via mejl så du har kvar all information.

Pris

Rekommenderat pris för deltagande online är 1000kr. Vill du betala mer kan du betala 1500kr. Vill du betala mindre så betalar du 750kr, vill du betala något annat - klicka på kontakt högst upp och ge mig ett förslag ;) 

Tidigare deltagare

Du har specialpris! Så du kan gå många gånger och betalar bara 300kr för hela helgen.

Nästa träningsläger

18 - 20 augusti tema döden, återkommer med metod.

Vi ses via zoom

Vi ses via zoom, du får länk i välkomstmejlet. 

Du får metoder

Du får metoder som är lätta och fria att använda. Många av dem är digitala. 

Dator

Det fungerar bäst att vara med via dator då vi kommer att använda digitala verktyg som är anpassade för dator mer än platta..