Evropski savet za koučing i mentorstvo Srbije - EMCC Srbija poziva vas na besplatni webinar

Menadžer kao Kouč

koji će se održati u četvrtak, 06.06.2024. godine od 18.00 do 19.30

U svetu sve bržih promena, inovativnih rešenja i sve većeg oslanjanja na tehnologiju, menadžeri na svim nivoima, ispred sebe imaju sve veći izazov da zadrže zaposlene čija znanja i iskustva predstavljaju najvažnije resurse organizacije.

Prema Gallupovom istraživanju, više od polovine odlazaka zaposlenih je moglo biti sprečeno, da su njihovi menadžeri umeli da prepoznaju koliko su zaposleni nesrećni na radnom mestu, i, koliko su i njih i njihova znanja, uzimali zdravo za gotovo.

Sigurno je da zaposleni neće ostati na radnom mestu zbog tehnoloških inovacija i veštačke inteligencije, već da će se zadržati tamo gde im se pružaju prilike da koriste svoja znanja i veštine, gde im je dozvoljeno da stalno unapredjuju procese, gde imaju prilike za razvoj. Zadržaće se na radnom mestu ako su njihovi rezultati rada prepoznati, gde imaju dobre odnose i komunikaciju i kontinuiranu razmenu informacija sa kolegama i menadžerima.

Cilj vebinara “Menadžer kao kouč” je upoznavanje menadžera sa savremenim koučing kompetencijama kojima će umeti da pruže veću podršku svojim zaposlenima, putem koučing načina komunikacije i time omoguće uslove za kreiranje organizacione kulture poverenja, učenja i saradnje.

Menadžer kao kouč ume da probudi, prepozna i koristi potencijale zaposlenih za postizanje uspeha i željenog rezultata i zna koliko je važno zadržati prave ljude na radnom mestu.

Vebinar je namenjen menadžerima na svim nivoima, liderima u tranziciji i u promeni zanimanja, liderima koji tek preuzimaju tu poziciju i svima onima koji žele da nauče koučing kompetencije u cilju pružanja podrške drugima da napreduju i dalje se razvijaju i maksimiziraju svoje potencijale za uspeh.

Biće reči o savremenom kompetencijama neophodnim za modernog lidera, koji osim vodjenja, planiranja, organizovanja i kontrole, ume da prepozna i probudi potencijale zaposlenih i zna kako da pruži podršku drugima i osigura neprekidan proces učenja i razvoja u radnom okruženju i odgovorićemo na sledeća pitanja:

  • Koje su koučing veštine i principi važni u radnom okruženju?
  • U čemu menadžeri najčešće greše u razgovoru sa zaposlenima?
  • Koje su veštine neophodne za zajedničko rešavanje problema?
  • Šta je potrebno za integraciju koučing kulture u organizaciji i kako se kreira organizaciona kultura koja podržava učenje i razvoj?

Na vebinaru će se učiti o veštini dijaloga na radnom mestu koja će omogućiti menadžerima da podrže nova, kreativna rešenja kod zaposlenih koja se u suprotnom nikada ne bi pojavila.

Istraživanja su pokazala da ukoliko se visoko specijalizovani zaposleni ne osećaju uključenim u smislen posao, onda ostavljaju svoje poslodavce u potrazi za značajnijim ulogama.

Zato je svrha ovog vebinara upoznavanje sa načinom komunikacije koji će menadžerima omogućiti da lakše uoče i razreše nezadovoljstva, demotivisanost i neuključivanje ljudi u radne procese.

Kao krajnji cilj ovog vebinara je, podržavajući menadžere i lidere da usvoje i primenjuju koučing kompetencije, da se obezbede uslovi za kreiranje organizacione kulture koja ume da pruži siguran prostor zaposlenima da uče i napreduju u okviru kompanije i u kojem se neguje osećaj zadovoljstva i blagostanja na svom radnom mestu.

Ako se neko pita: “Šta kada zaposleni uče i opet odluče da odu iz organizacije?”, potrebno je da razmisli o sledećoj perspektivi: “Šta ako vam zaposleni ništa ne uče i ostanu u organizaciji?”.

Na webinaru će govoriti: 

Tatjana Dragosavac

Tatjana Dragosavac, radi u internacionalnim i domaćim kompanijama kao leadership i executive coach, angažovana je kao HR konsultant i ekspert, trener i kouč, u korporacijama, privatnom i javnom sektoru na različitim projektima u međunarodnim organizacijama.

Akreditovana je u dve međunarodne organizacije u Evropskom Koučing i Mentoring Savetu i Evropskoj Koučing Asocijaciji, kao EIA EMCC Senior Practitioner Coach i ECA Advanced Business and Family Coach. Edukovana je kao praktikant Pozitivne psihologije The Inner Game Fasilitator, Kognitivno-bihevioralnih koučing tehnika, Psihodinamskog pristupa, sertifikovani praktikant neurolingvističkog programiranja, Wingwave, Timski Kouč i akreditovani je kouč, mentor i trener za liderske veštine u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.

Ima skoro 2000 koučing sata rada. Njeni klijenti su menadžeri na svim nivoima upravljanja organizacijama. Teme u kojima pruža podršku klijentima tiču se jačanja emocionalne otpornosti, postizanje uspešnog životnog i radnog balansa, upravljanja prioritetima, oslobadjanje od preteranih emocionalnih reakcija i straha od javnog nastupa, upoznavanje sa ličnim preferencama i karijernim ciljevima, rešavanje konflikata, strateška komunikacija, odnosi.

Realizovala je više stotina seminara i obučila više hiljada ljudi liderskim veštinama, pomogla im da postanu autentični lideri, otporni na stres i pritisak koji se kreira u radnim sredinama i obučila ih kako da uspešno rešavaju konflikte u timu, jasno komuniciraju i strateški planiraju, da uspešnije delegiraju i upravljaju svojim prioritetima, upoznaju bolje sebe i omoguće kreiranje organizacije koja uči, postajući menadžeri koji primenjuju koučing kompetencije u svom radnom okruženju.

Ima veliko iskustvo u obuci novih trenera i iza sebe ima desetine održanih treninga za unapredjenje trenerskih kompetencija, kroz realizaciju treninga za trenere i superviziju novih trenera. U cilju osnaživanja unutrašnjih kapaciteta za rad i napredovanje unutar kompanija, osnažuje timove da prepoznaju svoje pune potencijale i talente i kako da se u svom radu i saradnji u poslovnom okruženju, sigurno i samouvereno oslone na te važne i dragocene resurse.

Njena životna misija je da podrži što veći broj ljudi da prepozna svoje potencijale i talente, da upoznaju bolje sebe i nauče kako da donose korisne životne izbore. Celim svojim bićem i svojim radom podržava celoživotno učenje i rad na sebi kao najinspirativnijem putu ka osećaju celovitosti, životne ispunjenosti i zadovoljstva sobom.


PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE NA WEBINARU