Kolla in workshoppen online redan nu. Webbsidan och kursen är inte helt klara men på webbsidan kan du se vad kursen kommer att innehålla, samt se framstegen tills att den är klar :)

Följ Way of Life på sociala media