vinyet
isim, fransızca.

1. bir kitapta veya el yazmasında metnin başında veya sonunda bulunan süsleme.
2. bir düşünce, karakter, mekân veya nesne hakkında izlenim yaratan sahne.
3. vesaire ekibi tarafından hazırlanan yepyeni bir haftalık bülten.